Francisco Torrens

Institut Universitari de Ciència Molecular, Universitat de València, Edifici d'Instituts de Paterna, P. O. Box 22085, 46071 Valencia, Spain
 

Publications

by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.3390/a2010437, published: 10 March 2009
by Francisco Torrens, Juan A. Castillo‐Garit, Yovani Marrero‐Ponce, Vicente Romero‐Zaldivar, Francisco Torrens, Ramón García‐Domenech
doi: 10.1002/jcc.20964, published: 30 November 2008
by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano, Gloria Castellano
doi: 10.3390/i8010012, published: 31 January 2006
by F. Torrens, F. Torrens, F. Torrens, F. Torrens, F. Torrens, F. TORRENS, F. TORRENS, F. TORRENS, F. TORRENS, F. TORRENS
doi: 10.3390/10020334, published: 28 February 2005
by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.3390/91201222, published: 31 December 2004
by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.3390/90800632, published: 31 July 2004
by Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.1002/chin.200425231, published: 22 June 2004
by Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.1002/chin.200416202, published: 20 April 2004
by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.3390/80100169, published: 31 January 2003
by F. Torrens, F. TORRENS
doi: 10.1002/qua.10176.abs, published: 15 June 2002
by F. Torrens, F. TORRENS
doi: 10.1002/qua.10176, published: 26 April 2002
by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.3390/70100026, published: 31 January 2002
by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.3390/i2020072, published: 2 June 2001
by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.3390/60600496, published: 31 May 2001
by Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.1016/s0167-9317(99)00525-0, published: 1 May 2000
by Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, José Sánchez-Marín, José Sánchez-Marín, José Sánchez-Marín, José Sánchez-Marín, José Sánchez-Marín, Ignacio Nebot-Gil, Ignacio Nebot-Gil, Ignacio Nebot-Gil, Ignacio Nebot-Gil, Ignacio Nebot-Gil, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Francisco Torrens, Ignacio Nebot-Gil, Ignacio Nebot-Gil, Ignacio Nebot-Gil, Ignacio Nebot-Gil, Ignacio Nebot-Gil
doi: 10.3390/40100028, published: 12 February 1999
by Francisco Torrens, Mercedes Rubio, José Sánchez-Marín, Francisco Torrens
doi: 10.1016/s0010-4655(98)00098-8, published: 1 December 1998
by Francisco Torrens, Francisco Torrens
doi: 10.1016/s1381-1169(96)00503-1, published: 1 May 1997
by Francisco Torrens, Enrique Orti, Francisco Torrens, José Sánchez-Marín
doi: 10.1016/0263-7855(91)80020-z, published: 1 December 1991
by Francisco Torrens, Enrique Orti, José Sánchez-Marín, Francisco Torrens
doi: 10.1016/0010-4655(91)90081-u, published: 1 September 1991