Daniel Tong

NOAA
 
This author has not registered in Sciforum. Are we missing some of the person's publications? Please click here to personally invite him to register and update his profile information.

Publications

by Daniel Tong, Li Pan, Weiwei Chen, Lok Lamsal, Pius Lee, Youhua Tang, Hyuncheol Kim, Shobha Kondragunta, Ivanka Stajner
doi: 10.1002/2016gl069885, published: 1 July 2016
by Hongmei Zhao, Daniel Q. Tong, Pius Lee, Hyuncheol Kim, Hang Lei
doi: 10.3390/atmos7030043, published: 1 March 2016
by Hang Lei, Julian X. L. Wang, Daniel Q. Tong, Pius Lee
doi: 10.1007/s00382-016-2997-7, published: 3 February 2016
by Xinyi Dong, Joshua S. Fu, Kan Huang, Daniel Tong, Guoshun Zhuang
doi: 10.5194/acp-16-8157-2016, published: 1 January 2016
by Daniel Q. Tong, Hang Lei, Li Pan, Tianfeng Chai, Hyuncheol Kim, Pius Lee, Rick Saylor, Menghua Wang, Shobha Kondragunta, Douw Steyn, Rohit Mathur
doi: 10.1007/978-3-319-04379-1_93, published: 1 January 2014
by Xiangde Xu, Shiqiu Peng, Xiangjing Yang, Hongxiong Xu, Daniel Q. Tong, Dongxiao Wang, Yudi Guo, Johnny C. L. Chan, Lianshou Chen, Wei Yu, Yineng Li, Zhijuan Lai, Shengjun Zhang, Xiangde Xu, Daniel Q. Tong, Wei Yu
doi: 10.1038/srep01522, published: 22 March 2013