Mr. Zhaohuan Liu

Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China
 

Publications

by Chunlan Zhang, Guizhi Wang, Jianmin Wang, Zhibin Ji, Zhaohuan Liu, Xiushuang Pi, Cunxian Chen
doi: 10.1371/journal.pone.0072686, published: 30 August 2013
by Zhaohuan Liu, Yixue Chen, Yeshuai Sun, Lu Li, Wen Song
doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.06.031, published: 1 October 2014