Mr. Zhaohuan Liu

Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China
 

Publications

by Zhaohuan Liu, Yixue Chen, Lu Li, Wen Song, Yeshuai Sun
doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.06.031, published: 1 October 2014
by Chunlan Zhang, Guizhi Wang, Jianmin Wang, Zhibin Ji, Zhaohuan Liu, Xiushuang Pi, Cunxian Chen
doi: 10.1371/journal.pone.0072686, published: 30 August 2013