Shengrong Gong

1.Changshu Institute of Science and Technology;2.School of Computer Science and Technology, Soochow University
 
This author has not registered in Sciforum. Are we missing some of the person's publications? Please click here to personally invite him to register and update his profile information.

Publications

by Yun Ye, Shengrong Gong, Chunping Liu, Jia Zeng, Ning Jia, Yi Zhang
doi: 10.1007/s11704-013-2360-7, published: 6 June 2013
by Chunping Liu, Hui Lin, Shengrong Gong, Yi Ji, Quan Liu
doi: 10.1007/s00500-014-1384-8, published: 5 August 2014
by Lu Wang, Shengrong Gong, Chunping Liu, Yi Ji, Mengye Song, Hongbin Zha, Xilin Chen, Liang Wang, Qiguang Miao
doi: 10.1007/978-3-662-48570-5_39, published: 1 January 2015
by Yi Ji, Shengrong Gong, Chunping Liu, Fuchun Sun, Dewen Hu, Huaping Liu
doi: 10.1007/978-3-642-37835-5_28, published: 22 September 2013
by Guangming Zhang, Zhiming Cui, Shengrong Gong, David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern, John C. Mitchell, Moni Naor, Oscar Nierstrasz, C. Pandu Rangan, Bernhard Steffen, Madhu Sudan, Demetri Terzopoulos, Doug Tygar, Moshe Y. Vardi, Gerhard Weikum, Wu Zhang, Zhangxin Chen, Craig C. Douglas, Weiqin Tong
doi: 10.1007/978-3-642-11842-5_78, published: 1 January 2010
by Huanhuan Zhai, Chunping Liu, Husheng Dong, Yi Ji, Yun Guo, Shengrong Gong, Xiaofei He, Xinbo Gao, Yanning Zhang, Zhi-Hua Zhou, Zhi-yong Liu, Baochuan Fu, Fuyuan Hu, Zhancheng Zhang
doi: 10.1007/978-3-319-23989-7_35, published: 1 January 2015
by Ping Lu, Husheng Dong, Huanhuan Zhai, Shengrong Gong, Xiaofei He, Xinbo Gao, Yanning Zhang, Zhi-Hua Zhou, Zhi-Yong Liu, Baochuan Fu, Fuyuan Hu, Zhancheng Zhang
doi: 10.1007/978-3-319-23862-3_34, published: 1 January 2015