The platform for open scholarly exchange and collaboration.

 

Yi Ji

School of Computer Science and Technology, Soochow University
 
This author has not registered in Sciforum. Are we missing some of the person's publications? Please click here to personally invite him to register and update his profile information.

Publications

by Yi Ji, Xiaohui Lei, Siyu Cai, Xu Wang
doi: 10.3390/w8060249, published: 1 June 2016
by Taiming Li, Chengdi Wang, Zhenju Ren, Yi Ji, Chang Xu, Bing Xiao, Min Liu
doi: 10.3892/br.2016.683, published: 19 May 2016
by Ning Luo, Hongda Li, Bo Xiang, Liangjun Qiao, Jiao He, Yi Ji, Yuan Liu, Ran Lu, Wentong Meng, Yang Wu, Hong Xu, Xianming Mo
doi: 10.1038/srep25300, published: 4 May 2016
by Yunjiao Cai, Yongming Luo, Chao Zhou, Chuan Qin, Shuhan Chen, Yizheng Wu, Yi Ji
doi: 10.1088/0022-3727/49/18/185003, published: 6 April 2016
by Zhaomin Hao, Zhe Zhang, Wei Liu, Xu Du, Yi Ji, Yong Cui
doi: 10.1016/j.matlet.2015.05.052, published: 1 October 2015
by Yi Ji, Shengrong Gong, Chunping Liu, Fuchun Sun, Dewen Hu, Huaping Liu
doi: 10.1007/978-3-642-37835-5_28, published: 22 September 2013
by Yi Ji, Wenying Liu, Siyuan Chen, Bing Xu, Yunman Tang, Xuejun Wang, Gang Yang, Liming Cao
doi: 10.1186/1477-7525-9-28, published: 1 January 2011
by Yi Ji, Bing Xu, Xuejun Wang, Wenying Liu, Siyuan Chen
doi: 10.1186/1749-8090-6-119, published: 1 January 2011
by Yi Ji, Wen-ying Liu, Lin Zhong, Chang Xu
doi: 10.1161/circulationaha.108.829572, published: 8 June 2009
by S. D. Bader, K. S. Buchanan, S.‐H. Chung, K. Y. Guslienko, A. Hoffmann, Yi Ji, V. Novosad
doi: 10.1002/chin.200821230, published: 20 May 2008
by S.D. Bader, K.S. Buchanan, S.-H. Chung, K.Y. Guslienko, A. Hoffmann, Yi Ji, V. Novosad
doi: 10.1016/j.spmi.2006.08.009, published: 1 February 2007
by Chang He Shang, T. P. Weihs, R. C. Cammarata, Yi Ji, C. L. Chien
doi: 10.1063/1.372753, published: 1 January 2000