Natalia Sizochenko

Department of Chemistry and Biochemistry, Interdisciplinary Center for Nanotoxicity (ICN), Jackson State University (JSU), USA
 

Publications

by Natalia Sizochenko, Jerzy Leszczynski
doi: 10.4018/jnn.2017010101, published: 1 January 2017
by Natalia Sizochenko, Jerzy Leszczynski
doi: 10.4018/jnn.2016010101, published: 1 January 2016
by Natalia Sizochenko, Jerzy Leszczynski
doi: 10.4018/978-1-5225-1798-6.ch070, published: 22 February 2018
by Alicja Mikolajczyk, Natalia Sizochenko, Ewa Mulkiewicz, Anna Malankowska, Michal Nischk, Przemyslaw Jurczak, Seishiro Hirano, Grzegorz Nowaczyk, Adriana Zaleska-Medynska, Jerzy Leszczynski, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn
doi: 10.3762/bjnano.8.216, published: 17 October 2017
by Natalia Sizochenko, Bakhtiyor Rasulev, Agnieszka Gajewicz, Victor Kuz'min, Tomasz Puzyn, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1039/c4nr03487b, published: 1 January 2014
by Elena Mokshyna, Victor E. Kuz'min, Natalia Sizochenko, Bakhtiyor Rasulev, Agnieszka Gajewicz, Jerzy Leszczynski, Tomasz Puzyn
doi: 10.1039/C5RA11399G, published: 1 January 2015
by Elena Mokshyna, Victor E. Kuz'min, Natalia Sizochenko, Bakhtiyor Rasulev, Agnieszka Gajewicz, Jerzy Leszczynski, Tomasz Puzyn
doi: 10.1039/C5RA11399G, published: 1 January 2015
by Natalia Sizochenko, Michael Syzochenko, Agnieszka Gajewicz, Jerzy Leszczynski, Tomasz Puzyn
doi: 10.1021/acs.jpcc.6b08850, published: 17 January 2017
by Natalia Sizochenko, Karolina Jagiello, Jerzy Leszczynski, Tomasz Puzyn
doi: 10.1021/acs.jpcc.5b05759, published: 3 November 2015
by Lucky Ahmed, Supratik Kar, Natalia Sizochenko, Victor S. Batista, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1016/j.nanoen.2016.06.011, published: 1 August 2016
by Lucky Ahmed, Supratik Kar, Natalia Sizochenko, Victor S. Batista, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1016/j.nanoen.2016.06.011, published: 1 August 2016
by Sedat Karabulut, Adnan Orhan, Natalia Sizochenko, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1016/j.jmgm.2016.09.005, published: 1 November 2016
by Sedat Karabulut, Adnan Orhan, Natalia Sizochenko, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1016/j.jmgm.2016.09.005, published: 1 November 2016
by H. Yilmaz, N. Novoselska, B. Rasulev, A.A. Toropov, Y. Guzel, V. Kuz'min, D. LESZCZYNSKA, Jerzy Leszczynski, Hayriye Yilmaz, Natalia Sizochenko, Bakhtiyor Rasulev, Andrey Toropov, Yahya Guzel, Viktor Kuz'min, Danuta Leszczynska
doi: 10.1016/j.jfda.2015.03.001, published: 1 June 2015
by Karina Kapusta, Natalia Sizochenko, Sedat Karabulut, Sergiy Okovytyy, Eugene Voronkov, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1007/s00894-018-3593-z, published: 17 February 2018
by Marquita Watkins, Natalia Sizochenko, Quentarius Moore, Marek Golebiowski, Danuta Leszczynska, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1007/s00894-016-3204-9, published: 24 January 2017
by Natalia Sizochenko, D. Majumdar, Szczepan Roszak, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1007/978-94-007-6169-8_52-1, published: 1 January 2016
by Devashis Majumdar, Szczepan Roszak, Jerzy Leszczynski, Natalia Sizochenko
doi: 10.1007/978-3-319-27282-5_52, published: 1 January 2017
by Devashis Majumdar, Szczepan Roszak, Jerzy Leszczynski, Natalia Sizochenko
doi: 10.1007/978-3-319-27282-5_52, published: 1 January 2017
by Aminah Gooch, Natalia Sizochenko, Bakhtiyor Rasulev, Leonid Gorb, Jerzy Leszczynski
doi: 10.1002/etc.3761, published: 21 March 2017