Please login first
Irena Račinskaja  - - - 
Top co-authors
Jurgita Raudeliūnienė

35 shared publications

Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, Department of Business Technologies and Entrepreneurship, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius

Aleksandras Vytautas Rutkauskas

12 shared publications

Lithuanian University of Educational Sciences

7
Publications
0
Reads
0
Downloads
6
Citations
Publication Record
Distribution of Articles published per year 

Total number of journals
published in
 
6
 
Publications See all
Article 2 Reads 1 Citation Integral Knowledge, Innovation and Technology Cluster Formation Nurturing the Universal Development Sustainability in th... Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jurgita Raudeliūnienė, Iren... Published: 20 November 2014
Economics & Sociology, doi: 10.14254/2071-789x.2014/7-4/3
DOI See at publisher website
Article 0 Reads 2 Citations Assessment of the Knowledge Acquisition Process in Lithuanian Insurance Sector Irena Račinskaja, Jurgita Raudeliūnienė Published: 24 June 2014
Business: Theory and Practice, doi: 10.3846/btp.2014.15
DOI See at publisher website
Article 0 Reads 0 Citations THE RESEARCH OF ELECTRONIC LIFE INSURANCE BUSINESS DEVELOPMENT FACTORS IN THE CONTEXT OF INTEGRATION / ELEKTRONINIO GYVY... Irena Račinskaja, Jurgita Raudeliūnienė Published: 20 February 2014
Mokslas - Lietuvos ateitis, doi: 10.3846/mla.2014.14
DOI See at publisher website ABS Show/hide abstract
During the development of globalization, here is the active integrationof knowledge, innovation and technologies, which leadsto the rapid use of information technologies in the processesof traditional life insurance business. The traditional businessprinciples now are outdated and new, more efficient methodsof work for traditional business transforming into an electronicbusiness are necessary. However, such problems as use of inrelevantprinciples of e-business for insurance sector stop theactivities of insurance companies. Therefore, while the intensivetransformation of traditional life insurance business to electronicis still going, it is necessary to prepare the relevant model ofe-business development. The objective of this article is to formthe model of e-insurance business transformation. To achievethis objective it is necessary to examine the theoretical aspectsof e-business, to except the elements which form the e-business,its relationships and dependencies, and to analyse the models ofmain e-business; to identify the trends of e-business in Lithuania(and European Union) and to analyse the situation of e-business atLituanian life insurance. In this article the following methods ofanalysis are used: a systemic analysis of the scientific literature,both the theoretical and practical claims matching methods, PESTanalysis, a survey method and expert evaluation. Plėtojantis globalizacijai, vyksta aktyvi žinių, inovacijų ir technologijų integracija, informacinės technologijossparčiai taikomos atliekant tradicinius gyvybės draudimo verslo procesus. Tradicinio verslo veiklos principai jau pasenę, būtininauji efektyvesni darbo metodai. Juos taikant, tradicinis verslas transformuojasi į elektroninį. Deja, atsiranda tokių problemųkaip draudimo sektoriui netinkamų elektroninio (toliau – e., red.) verslo principų taikymas, stabdantis draudimo įmonių veiklą.Vykstant intensyviai tradicinio gyvybės draudimo verslo transformacijai į elektroninį, būtina parengti atitinkamą e. versloplėtros modelį. Šio straipsnio tikslas – suformuoti e. gyvybės draudimo transformacijos modelį. Sprendžiami su tuo susijęuždaviniai: nagrinėjami e. verslo teoriniai aspektai, identifikuojami e. verslą formuojantys elementai, jų ryšys ir priklausomybė,analizuojami pagrindiniai e. verslo modeliai; aptariamos e. verslo tendencijos Lietuvoje (ir Europos Sąjungoje), atliktasLietuvos gyvybės draudimo e. verslo vidinės aplinkos situacijos tyrimas. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinėsliteratūros analizė, teorinių ir praktinių teiginių sugretinimo metodas, PEST analizė, apklausos metodas, ekspertinis vertinimas.
Article 0 Reads 0 Citations The Research of Electronic Life Insurance Business Development Factors in The Context of Integration Irena Račinskaja, Jurgita Raudeliūnienė Published: 20 February 2014
Mokslas - Lietuvos ateitis, doi: 10.3846/mla.2014.014
DOI See at publisher website
Article 2 Reads 0 Citations Complex System Technologies as an Adequate Synergy Tool of Knowledge and Innovation Functions Projecting Sustainability ... Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Irena Račinskaja, Alina Kvi... Published: 01 January 2014
Procedia - Social and Behavioral Sciences, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.853
DOI See at publisher website
Article 0 Reads 0 Citations The technology of adaptive complex systems as an adequate synergy tool of knowledge, innovation and technology features ... Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Irena Račinskaja, Alina Kvi... Published: 01 January 2014
International Journal of Transitions and Innovation Systems, doi: 10.1504/ijtis.2014.062810
DOI See at publisher website
Top