Please login first
PTML Model Prediction of Preclinical Activity
* , *
1  Department of Organic Chemistry II, Faculty of Science and Technology, University of Basque Country (UPV/EHU)

Abstract:

ChEMBL-tik datu basea lortuta, perturbazio teoria (PT) eta Machine Learning (ML) teknikak erabilita PTML eredu bat eraiki da, zein sistema biomolekular konplexuetan erabili daitekeen perturbazioen efektua kuantifikatzeko.

Eredu hau erabilita konposatu berri batek erakusten dituen minbiziaren aurkako parametro klinikoen (ki, LD50, etab.) balioak aurresan ditzakegu.

After obtaining the database from ChEMBL we combine Perturbation Theory (PT) and Machine Learning (ML) to obtain PTML Model, which has been created to quantify the perturbations of complex bio molecular systems. The model can predict preclinical (ki, LD50, etc.) values of new anti-cancer compounds.

Keywords: ChEMBL; Perturbation Theory (PT); Machine Learning; PTML; anti-cancer
Top